inkjetsociety • อิงค์เจ็ทโซไซตี้
Stacks Image 1134424
inkjetsociety.com
inkjetsociety, inkjet society, อิงค์เจ็ท, อิงค์เจ็ท โซไซตี้, อิงค์เจ็ทโซไซตี้, inkjet, ink jet
 
Stacks Image 1134391
Stacks Image 1134396

ปีที่เริ่มวางจำหน่าย
หน้ากว้างวัสดุพิมพ์
เทคโนโลยีหัวพิมพ์
รุ่นของหัวพิมพ์
จำนวนหัวพิมพ์
จำนวน Nozzle ต่อสี
ความละเอียดสูงสุด
จำนวนสีที่พิมพ์
ประเภทหมึกพิมพ์
ขนาดบรรจุหมึกพิมพ์
ซอฟต์แวร์ RIP
ความเร็วในการพิมพ์

2015
3.20 เมตร (126”)
Piezoelectric
Dimatix Starfire 10 pL
4 หัวพิมพ์
1,024 Nozzles
600 x 800 dpi
4 สี CMYK
Solvent / Eco-Solvent
1 ลิตรต่อขวด
Photoprint / Maintop
234 ตร.ม./ชม. (2 Pass)
300 x 400 dpi
163 ตร.ม./ชม. (3 Pass)
300 x 600 dpi
127 ตร.ม./ชม. (4 Pass)
300 x 800 dpi

thex Created with Sketch.
Stacks Image 1133669
Stacks Image 1133673

ปีที่เริ่มวางจำหน่าย
หน้ากว้างวัสดุพิมพ์
เทคโนโลยีหัวพิมพ์
รุ่นของหัวพิมพ์
จำนวนหัวพิมพ์
จำนวน Nozzle ต่อสี
ความละเอียดสูงสุด
จำนวนสีที่พิมพ์
ประเภทหมึกพิมพ์
ขนาดบรรจุหมึกพิมพ์
ซอฟต์แวร์ RIP
ความเร็วในการพิมพ์

2016
1.37 เมตร (54”)
Piezoelectric
FlexFire™ (GH2220)
2 หัวพิมพ์
192 Nozzles
900x900 dpi
4 สี CMYK
Eco-Solvent
500 ml ต่อถุง
VersaWroks™ Dual
9.4 ตร.ม./ชม. (7 Pass)
7.9 ตร.ม./ชม. (10 Pass)

thex Created with Sketch.
Stacks Image 1133805
Stacks Image 1133809

ปีที่เริ่มวางจำหน่าย
หน้ากว้างวัสดุพิมพ์
เทคโนโลยีหัวพิมพ์
รุ่นของหัวพิมพ์
จำนวนหัวพิมพ์
จำนวน Nozzle ต่อสี
ความละเอียดสูงสุด
จำนวนสีที่พิมพ์
ประเภทหมึกพิมพ์
ขนาดบรรจุหมึกพิมพ์
ซอฟต์แวร์ RIP
ความเร็วในการพิมพ์

2016
1.62 เมตร (64”)
Piezoelectric
SPT 255
6 หัวพิมพ์
254 Nozzles
1080 dpi
6 สี CMYKLcLm
Eco-Solvent SX
500 ml ต่อถุง
Onyx RIPCenter
15.0 ตร.ม./ชม. (Production)
10.9 ตร.ม./ชม. (Standard)
  7.2 ตร.ม./ชม. (Qualtiy)

thex Created with Sketch.
VietAd Hanoi 2017, inkjetsociety